MultiSport karta – využijte ji na maximum

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARTY MULTISPORT

 1. Kartu lze získat pouze přes svého zaměstnavatele prostřednictvím firmy MultiSport Benefit, s.r.o.
 2. Karta je vystavena na jméno, je nepřenosná a nesmí být zpřístupňována jiným osobám.
 3. Kartu lze využít každý den k jednomu bezplatnému vstupu v síti sportovišť programu MultiSport. Výjimku tvoří pouze 23 partnerů z celé sítě: Aquacentrum Bohumín, Infinit – Wellness Hotel Step, Infinit SPA, Infinit wellness a fitness (Majdalenky), Infinit Maximus wellness & SPA, Sauna – Spot Dvorce, Saunia - OC Letmo Brno, Saunia - Centrum Chodov, Saunia – Galerie Butovice, Saunia – Park Hostivař, Lázeňské a relaxační centrum Rašínova, Saunia – Forum Liberec, Apollo Day Spa (Corinthia Hotel Praha), Saunia – Centrum Černý Most, Relax Days Ostrava (Hotel Clarion), Health Park Opava, Wellness centrum 4Comfort, KVALITA fitness, Relax 365, Avalon Wellness, Hotel Olšanka, Aquapark Laguna a Vinařství U Kapličky, kde je za vstup účtován doplatek.
 4. Před využitím služeb ve sportovních a relaxačních centrech je držitel karty povinen na recepci pokaždé předložit MultiSport kartu a doklad totožnosti a potvrdit svým podpisem návštěvu centra. Karta je platná pouze po předložení osobního dokladu se jménem a fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, firemní identifikátor, aj.)
 5. V případě pronájmu kurtu 2 až 4 osobami, kde minimálně 2 osoby vlastní kartu, je kurt zdarma. Pokud kartu vlastní pouze 1 uživatel, ostatní uživatelé hradí zbytek, tj. ½ kurtu přímo partnerovi. V případě pronájmu kurtu na beach volejbal se karta rovná ¼ ceny kurtu/hod. Pokud je ve skupině menší počet karet než čtyři, tak zbytek doplácejí osoby bez karty. V případě pronájmu bowlingové dráhy se karta rovná ¼ ceny dráhy/hod. Pokud je ve skupině menší počet karet než čtyři, tak zbytek doplácejí osoby bez karty.
 6. Pracovník MultiSport Benefit s.r.o. (Kontrolor) nebo pověřený pracovník partnera jsou oprávněni ověřovat karty náhledem do osobního dokladu a odebrat kartu užívanou v rozporu s jejím určením a řádem.
 7. Uživatel karty je povinen se čitelně podepisovat (podle vzoru na kartě) na výkazech návštěv, nacházejících se na recepci objektu.
 8. Uživatel je povinen dodržovat řád objektu, ve kterém se nachází.
 9. Služby lze využívat v provozní době objektu (pokud se nevyskytují jiná omezení).
 10. V zájmu spokojenosti klientů doporučujeme předchozí telefonický kontakt s partnerem, za účelem objednávky volných míst (např. pro skupinové lekce).
 11. Kartu je možné využívat na jednorázové vstupy do sportovních center. Kartu však nelze uplatnit na kurzy organizované sportovními centry. Kartou nelze hradit jiné aktivity ani za doplatek v hotovosti. Kartu lze využít pouze na ty aktivity, vypsané na webových stránkách v detailu daného sportoviště.
 12. Je zakázáno provádět jakékoliv změny ve vzhledu karty.
 13. Veškeré informace spojené s dostupností služeb lze získat na telefonním čísle infolinky +420 220 188 700.
 14. Obchodování s kartami nebo jakákoliv forma distribuce karet bez souhlasu MultiSport Benefit s.r.o. je pod sankcí občansko-právního řízení zakázána.
 15. Přihlášení neoprávněných osob do programu MultiSport bude pokutováno v souladu s ustanoveními smlouvy.
 16. Je zakázáno využívat karty za účelem výdělku.
 17. Je zakázáno využívat karty mimo období, na které byly vydány.
 18. Ztrátu, zničení, nebo krádež karty je nutné neprodleně hlásit na sprava@multisport.cz či ve formuláři. V případě nálezu karty, která byla dříve nahlášena jako ztracená, je nutné ji odeslat do MultiSport Benefit s.r.o. nebo předat osobě zodpovědné za kontakt s MultiSport Benefit s.r.o. ve vaší firmě.
 19. Uživatel karty může využívat výhradně služeb daného partnera, uvedeného na stránce www.multisport.cz.
 20. Karta je majetkem firmy MultiSport Benefit s.r.o., která má právo žádat o vrácení karty v případě, že uživatel poruší stávající řád a odmítnout vydání karty takovému uživateli v budoucnu. Informace o porušení stávajícího řádu bude zaslána zaměstnavateli.
 21. Uživatel karty, který vystoupí z programu MultiSport je povinen vrátit kartu společnosti MultiSport Benefit s.r.o.
 22. Při objednání karty uživatel prohlašuje, že se seznámil se stávajícím řádem a bezvýhradně jej akceptuje.
 23. MultiSport Benefit s.r.o. si vyhrazuje právo na jakékoliv změny stávajícího řádu.
 24. Uživatel karty může platnost karty pozastavit na dobu neurčitou, ale pouze z vážných zdravotních důvodů. Žádost o pozastavení platnosti karty Uživatele musí MultiSport Benefit, s.r.o. nahlásit příslušný pracovník personálního oddělení zaměstnavatele nejpozději k poslednímu dni v měsíci. Platnost karty je poté pozastavená od 1. dne měsíce následujícího.
 25. Uživatel karty může kartu kdykoliv zrušit, a to opět pouze žádostí přes objednávkový formulář, nejpozději do data uzávěrky objednávek na následující měsíc. Jakmile jednou z programu MultiSport vystoupí, může se do něj vrátit a kartu znovu objednat nejdříve za 6 měsíců.
 26. Uživatel karty má možnost požádat o vydání jedné doprovodné karty pro osobu blízkou starší 15 let a až o tři karty dětské pro děti do 15 let. Zrušením zaměstnanecké karty ztrácí uživatel nárok na karty doprovodné i dětské. Stejné pravidlo je uplatněno i pro vydání karet, kdy bez karty zaměstnanecké není možné vydat karty doprovodné. Uživatel dětské karty (dítě do 15. narozenin) se na sportovišti prokazuje průkazem pojištěnce a podepisuje se sám, nebo jej zapíše jeho doprovod.

Veškeré informace spojené s objednáním služeb či dostupností služeb kontaktujte vaše personální oddělení. Více informací lze získat na telefonním čísle infolinky +420 220 188 700.