fbpx

Na co se nás často ptáte?

Co poskytuje společnost MultiSport?

MultiSport nabízí zaměstnavatelům dlouhodobé řešení, jak motivovat zaměstnance k pravidelnému pohybu a relaxaci. Hlavním produktem je zaměstnanecký benefit, karta MultiSport, díky které mohou vaši zaměstnanci využít jeden volný vstup každý den v rámci naší partnerské sítě sportovních a relaxačních zařízení v ČR a SR. MultiSport poskytuje také mnoho dalších vzdělávacích, preventivně zdravotních, zábavných a pečujících workshopů či eventů. Pro více informací nahlédněte do sekce pro zaměstnavatele.

Co je karta MultiSport?

Karta MultiSport je volnočasový zaměstnanecký benefit, který umožňuje uživateli každý den jeden volný či zvýhodněný vstup do partnerské sítě relaxačních a pohybových zařízení po celé ČR a vyzkoušet si tak rozmanitou nabídku aktivit. Navíc ke standardnímu vstupu může uživatel jezdit 2x denně na 60 minut na sdílených kolech a změřit se 1x za kalendářní půlrok přístrojem InBody.  Kartu lze využít i na Slovensku.

 

Jak karta MultiSport funguje v praxi?

Karta je aktivní od data platnosti, které je uvedené na zadní straně karty. Stačí se jen seznámit s podmínkami používání karty a už si jen podle libosti vybrat, kam vyrazit! U vstupu do zařízení je zapotřebí se vždy prokázat svojí MultiSportkou společně s dokladem totožnosti s fotografií.

Co je platforma My MultiSport?

Díky My MultiSport může uživatel získat ještě více výhod ke své MultiSportce. Platforma nabízí online cvičení pro dospělé i děti, tematické články a lákavé odměny.

Jak může naše společnost zprostředkovat tento benefit?

Neváhejte nás kontaktovat, na základě poptávky s vámi naši obchodní zástupci projednají možnosti spolupráce a poskytování služeb MultiSport.

Jaké výhody přináší karta MultiSport zaměstnavateli?

Karta MultiSport je výhradně zaměstnanecký benefit, díky kterému se vaši zaměstnanci mohou cítit lépe. Benefit podporuje také loajalitu zaměstnance vůči zaměstnavateli a funguje jako náborový argument. Díky našim službám se můžete podílet na zdraví firmy, spokojenosti a efektivitě vašich zaměstnanců. Daňovou výhodnost a další výhody se dozvíte na základě poptávky, neváhejte nás kontaktovat.

 

Co je to zúčtovací období?

V rámci poskytovaných služeb odpovídá zúčtovacímu období jeden kalendářní měsíc. Účtujeme vám pouze za aktivní karty MultiSport.

Jaká je doba splatnosti faktury za služby MultiSport?

Základní lhůta doby splatnosti je 14 dnů.

Jaká administrativa je spojená s kartami MultiSport?

Spolupráce obnáší minimální administrativu a je bez závazků. Po navázání spolupráce máte přístup do klientské zóny pro veškerou správu karet. K dispozici je vám také vaše kontaktní osoba z MultiSportu.

Jaká je cena karty MultiSport?

Cena se odvíjí na základě aktuálního ceníku a dalších faktorů. Veškeré detaily spolupráce se dozvíte na základě poptávky. Máte-li zájem zjistit o možnosti spolupráce víc, neváhejte nás kontaktovat.

Můžeme během spolupráce měnit množství karet?

Ano, aktualizace počtu karet je možná vždy nejpozději k 18. dni v měsíci na následující měsíc prostřednictvím klientské zóny. V případě potřeby se neváhejte obrátit na svou kontaktní osobu z MultiSportu.

Můžeme kartu nabídnout výhradně zaměstnancům nebo i externím spolupracovníkům?

Kartu MultiSport mohou obdržet i externí spolupracovníci nebo lidé s dohodou o provedení práce, avšak zaměstnanci na HPP musí tvořit minimálně nadpoloviční většinu. Detaily této možnosti vám sdělí váš obchodní zástupce z MultiSportu.

Jaké jsou možnosti financování karet MultiSport?

Spolupráce není vázána administrativním nebo manipulačním poplatkem. Je pouze na vás, jakým způsobem a z jakých zdrojů budete chtít karty MultiSport financovat. Nejčastějším řešením je financování z:

  • provozních prostředků firmy,
  • úhradou zaměstnancem (měsíční srážka ze mzdy či prostředků z Cafeterie),
  • nebo kombinace dvou předchozích způsobů financování.

Na jak dlouho se uzavírá spolupráce s MultiSportem?

Toto rozhodnutí je zcela na vás. Vzájemná spolupráce je ošetřena písemnou smlouvou na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Od smlouvy je navíc možné kdykoliv bez udání důvodu odstoupit.

Jaké je daňové hledisko karty MultiSport?

NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE
V porovnání se mzdami neplatí firma z příspěvku na kartu odvody na zdravotní a sociální pojištění, které činí 33,8 %. Oproti mzdám se ale jedná o daňově neuznatelný náklad, takže firma si o částku za svůj příspěvek na kartu nemůže ponížit základ daně. Co to tedy znamená? I tak úsporu celkových nákladů společnosti (o 8,4 % – rozdíl mezi platbou 19% daně z příjmu z nedaňově neuznatelného nákladu versus platbou odvodů sociálního a zdravotního pojištění za firmu které jsou daňově uznatelným nákladem), než kdyby firma zaměstnancům navýšila mzdu.

NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
Kromě toho, že zaměstnanec nemusí platit z příspěvku zaměstnavatele za kartu zdravotní a sociální pojištění, je tento benefit osvobozen i od daně z příjmů, neboť se jedná o nepeněžní příjem dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. V případě, že si zaměstnanec kartu hradí zčásti či plně, cena karty se zaměstnanci vždy sráží z čisté mzdy.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na svého obchodního zástupce z MultiSportu.

Co jsou MultiSport Events?

V rámci služeb poskytujeme mimo jiné také eventy sestavené na míru. Rozhýbeme a vzděláme vás i vaši firmu, díky speciálně připravovaným Dnům zdraví, workshopům, teambuldingům a jiným aktivitám zaměřeným například na prevenci zdraví či sladění pracovního a osobního života. Zaměstnanci se tak mohou v neformální atmosféře více stmelit jako kolektiv, a o to lépe vzájemně komunikovat a spolupracovat.

Jak probíhají eventy s MultiSportem?

Eventy pro vás kompletně zajistíme včetně sportovního či technického vybavení, podpory komunikace k zaměstnancům, fotodokumentace z akce a mnohé jiné. Veškeré aktivity jsou vedené našimi kvalifikovanými odborníky, které pro vás také zajistíme.  Většinu aktivit lze zprostředkovat také online. Pro více informací či poptávku kontaktujte naše eventové oddělení nebo se doptejte svého obchodního zástupce z MultiSportu.

Jaká je cena eventů?

Všechny eventy kompletně zaštiťujeme a jejich obsah individuálně přizpůsobujeme přáním konkrétního klienta. Proto výši ceny eventu ovlivňuje mnoho faktorů. Nejprve se s vámi potkáme osobně, probereme vaše potřeby a požadavky.