Na jak dlouho musíme program MultiSport objednat? - Multisport

Na jak dlouho musíme program MultiSport objednat?

To záleží jen na vaší společnosti. Vzájemná spolupráce je ošetřena písemnou smlouvou na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Od smlouvy je navíc možné kdykoliv bez udání důvodu odstoupit.