fbpx

Změna režimu DPH

Na základě závěru Generálního finančního ředitelství v rámci tzv. Koordinačního výboru Komory daňových poradců z 29. 1. 2020 (příspěvek č. 560/29.01.20 Režim DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob) a dále na základě námi vyžádaného rozhodnutí o závazném posouzení od Generálního finančního ředitelství z 31. 3. 2020 o určení sazby daně u zdanitelného plnění jsou naše karty z hlediska DPH považovány za tzv. víceúčelový poukaz.
To znamená, že poskytování karet MultiSport nepodléhá dani z přidané hodnoty.


Nejčastější dotazy

1) Proč se mění DPH?

Na základě rozhodnutí v rámci tzv. Koordinačního výboru Komory daňových poradců z 29. 1. 2020 (příspěvek č. 560/29.01.2020 Režim DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob) a dále na základě námi vyžádaného rozhodnutí o závazném posouzení od Generálního finančního ředitelství z 31. 3. 2020 o určení sazby daně u zdanitelného plnění, jsou naše karty z hlediska DPH považovány za víceúčelový poukaz. To znamená, že poskytování služeb v Programu MultiSport nepodléhá dani z přidané hodnoty.

 

Proto budou faktury za poskytování Programu MultiSport vystavovány bez uvedení DPH s cenami, které jsou včetně DPH definovány ve smlouvě o poskytování služeb.

 

Karta MultiSport pro naše klienty doposud obecně představovala daňově neuznatelný náklad ve výši fakturované částky včetně DPH, přičemž DPH nebylo možné nárokovat.

2) Co pro nás znamená změna v DPH?

Při zohlednění skutečnosti, že karta MultiSport nikdy nebyla daňově uznatelným benefitem (a tedy pokud jste si nenárokovali DPH), se pro Vás nic nemění.

3) Nárokovali jsme si DPH z karet MultiSport. Co pro nás tedy změna znamená?

Karta MultiSport byla vždy daňově neuznatelným benefitem. Nicméně pokud jste si jako zaměstnavatel nárokoval DPH na vstupu, je nutné podat následné kontrolní hlášení a dodatečná daňová přiznání za období, za které byla tato daň nárokována. Tuto daň je nutné státu vrátit. Doporučujeme se poradit s daňovým poradcem.

 

Stejně tak v případě, pokud jste si nárokovali DPH na vstupu a částečně vraceli na výstupu ze srážky zaměstnanci. Také tyto skutečnosti je nutné reflektovat v kontrolním hlášení a dodatečném daňovém přiznání za příslušná období.

4) Proč je karta MultiSport daňově neuznatelný benefit pro zaměstnavatele?

Tento typ nákladu se řídí zákonem o daních z příjmu. U zaměstnavatele se jedná o náklad spojený s poskytnutím nepeněžního plnění zaměstnanci ve formě možnosti využívat sportovní a relaxační zařízení. Pořízení karty zaměstnavatelem pro něj nepředstavuje plnění, které souvisí s jeho ekonomickou činností, proto při pořízení karty zaměstnavatel nemůže považovat za daňově uznatelné náklady. Stejně tak není možné nárokovat DPH na vstupu, pokud zaměstnavatel nevrací DPH na výstupu ze srážky zaměstnance.

5) Kde najdu dopis oznamující změnu v DPH?

Oznámení najdete v Klientské zóně v sekci Přehled vyúčtování. Zvolte jako období vyúčtování „Květen 2020“, a pak se Vám zpřístupní rolovací menu (viz snímek obrazovky), kde lze stáhnout květnovou fakturu, dopis s oznámením změny v režimu DPH.

Klientská zóna - změna režimu DPH

6) Proč jste informace o změně DPH poslali tak pozdě?

Chápeme, že Vám oznámení změny bez dostatečného předstihu způsobilo jisté komplikace, změnu jsme nicméně oznamovali bez zbytečného odkladu v nejkratší možné době.

 

V dubnu 2020 jsme dostali závazné posouzení od finančního úřadu, které uvádí, že karta MultiSport je víceúčelový poukaz a nepodléhá sazbě daně.

 

Okamžitě jsme tedy začali připravovat přechod na novou fakturaci, a i s ohledem na současnou situaci, nebylo možné změnu komunikovat dříve než s květnovou fakturou.

7) Sníží se teď cena karty, když se z ní neodvádí DPH?

Společnost MultiSport si s touto změnou nemůže nárokovat žádné DPH na vstupu z dodavatelských faktur, čímž zároveň roste i nákladová položka. Ceny karet z tohoto důvodu zůstávají beze změny.

8) Co mám dělat s opravnými doklady?

Doklady si pouze uschovejte. Při zohlednění skutečnosti, že karta MultiSport nikdy nebyla daňově uznatelným benefitem (a tedy pokud jste si nenárokovali DPH) není třeba je evidovat do účetnictví a provádět jakékoliv další kroky. V opačném případě postupujte podle bodu 3.

 


V případě dalších dotazů se prosím obracejte na svou kontaktní osobu.