fbpx

SOUTĚŽ: Navštiv hrady a zámky s kartou MultiSport

1. Pořadatel Soutěže. MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČ: 24715298, DIČ: CZ24715298 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 168281 (dále jen „Pořadatel“ nebo „MultiSport“), pořádá tuto soutěž na facebookových stránkách MultiSportu (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

 

2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 12. 10. 2022 do 31. 10. 2022 (dále jen „Doba soutěže“) s tím, že vyhlašování vítězů proběhne v období mezi 1. a 4. 11. 2022.

 

Středa 12. 10. 2022

Pořadatel zveřejní na facebookové stránce MultiSportu výchozí příspěvek s tématem soutěže „Navštiv hrady a zámky s kartou MultiSport“ (dále jen „Výchozí příspěvek“).

Soutěžící budou své tematické fotografie z návštěvy památek posílat do komentáře pod výchozí příspěvek ve formě fotografie zveřejněný Pořadatelem pod svým osobním účtem (důvod kontaktování v případě výhry), a to nejpozději do neděle, 31. 10. 2022 do 23:59 hod.

 

Vyhlášení

V období mezi 1. a 4. listopadem 2022 pořadatel zveřejní video na facebookové stránce MultiSportu, ve kterém vylosuje 3 výherce pomocí softwarového losovacího systému. Výherci budou kontaktováni bez zbytečného odkladu po vyhlášení.

 

3. Soutěžící. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která je přihlášená na Facebooku a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

 

4. Princip Soutěže. Úkolem Soutěžícího je navštívit alespoň 1 hrad nebo zámek z nabídky MultiSportu na svou kartu MultiSport (virtuální či plastovou podobu). Každou svou návštěvu musí Soutěžící doložit fotkou, která obsahuje také daný hrad nebo zámek, který Soutěžící navštěvuje a tuto fotku vložit do komentáře pod Výchozí příspěvek.

 

 • Výhra obsahuje
  • tříměsíční testovací kartu MultiSport + ručník MultiSport
  • produktový balíček od značky Aktin – Cheat Spread (ořechové máslo), Granola a poukaz 500 Kč na Vilgain fashion (jednorázový slevový kód)
  • Balíček od VOS-health (Premium členství, triko, maska na spaní)
  • Zpracování jídelníčku na míru od společnosti Chytrý jídelníček
  • Poukaz do saunového světa Saunia v hodnotě 500,- Kč

(dále jen „Výhra“).

 

Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce kontaktovat prostřednictvím jejich facebookových účtů pod kterými soutěžili, a to neprodleně po ukončení Soutěže, nejpozději ale do 3 pracovních dnů po vyhlášení Výherců. Soutěžící budou vyzváni k uvedení korespondenční či e-mailové adresy za účelem zaslání Výhry.

 

5. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

 

6. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

 

7. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 5 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.

 

8. Informace o zpracování osobních údajů. Pořadatel tímto informuje soutěžící o způsobu zpracování jejich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 

 Správce osobních údajů MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČ: 24715298, DIČ: CZ24715298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 168281
Rozsah zpracovávaných osobních údajů Soutěžících Jméno, příjmení, přezdívka, v případě Výhry též korespondenční adresa
Účely zpracování osobních údajů Soutěžících pořádání této Soutěže a vyhlášení Výherce
Právní základ pro zpracování osobních údajů Soutěžících plnění závazku Pořadatele soutěže dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného GDPR
Doba, po kterou budou osobní údaje Soutěžících uloženy po dobu nezbytně nutnou k pořádání Soutěže a u Výherců po dobu čerpání Výhry

 

9. Souhlas Výherce. Fotografie, video či text je autorským dílem Výherce dle autorského zákona. Tímto Výherce uděluje Pořadateli souhlas s použitím fotografie/fotografií či textů na sociálních sítích Pořadatele a/nebo webových stránkách.

 

10. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

 

11. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

 

12. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na multisport.cz/soutezhradyazamky. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytuje Soutěžící Pořadateli, nikoli Facebooku.

 

13. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 12. 10. 2022.