fbpx

Pomoc pro fitness

Vážení obchodní partneři dne 27. 03. 2020 jsme tento dopis odeslali panu Babišovi. Pokud s tím souhlasíte, podepište se prosím níže. V zápatí stránky také naleznete odkazy na další iniciativy na podporu nejen sektoru fitness.

Otevřený dopis jménem provozovatelů sportovních a relaxačních zařízení

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři,

vystupujeme jménem provozovatelů sportovních a relaxačních zařízení – téměř 2000 z nich jsou našimi smluvními partnery, kterým dlouhodobě zajišťujeme klientelu z řad zaměstnanců českých firem. Věřím však, že můžeme hovořit i za ty ostatní, protože obnova fungování tohoto sektoru je naším společným zájmem.

Víme, že jste ve velmi obtížné situaci, kdy prioritně řešíte ochranu zdraví a paralelně se snažíte minimalizovat ekonomické škody. Vaší snahy si vážíme a mrzí nás, že vás zatěžujeme dalším požadavkem. Nicméně je pro nás životně důležité, abyste problémy našeho odvětví zaznamenali a zahrnuli jej včas do plánované pomoci.

Od počátku platnosti uzavření sportovních zařízení jsme s našimi partnery v telefonickém kontaktu a dosud se nám podařilo hovořit již téměř se čtyřmi stovkami z nich. Z těchto rozhovorů, ale i z našich dlouhodobých dat o ekonomickém profilu sektoru jasně vyplývá následující:

  • jelikož jde většinou o malé firmy do 10 zaměstnanců, které nemají kapitálové rezervy, je výpadek tržeb pro jejich podnikání drtivý;
  • v průměru provozovatelé odhadují, že je od bankrotu dělí maximálně 2 měsíce, ti menší neutáhnout fixní náklady a skončí už do 30 dní;
  • po znovuotevření bude náběh tržeb pravděpodobně jen pozvolný a bude nějakou dobu trvat, než se přiblíží předchozímu stavu, navíc výpadek tržeb za dobu nuceného uzavření bude definitivní a nebude kompenzován tzv. odloženou spotřebou;
  • dosud oznámená opatření vládní ekonomické pomoci jsou pravděpodobně účinná pro větší firmy, ale u provozovatelů těchto zařízení se zcela míjí účinkem.

 

Žádáme vás proto, abyste v rámci vládní ekonomické pomoci, vyčlenili prostředky na přímé dotace (kompenzace ztrát) provozovatelům sportovních a relaxačních zařízení. A žádáme vás, abyste to učinili co nejrychleji, protože toto odvětví přichází podle našich propočtů až o 20 milionů korun denně –  ti menší začali propouštět okamžitě a ti větší udrží zaměstnanost maximálně v řádu několika měsíců.

Jsme si vědomi, že náš sektor je z pohledu národního hospodářství zanedbatelný. Přímo zaměstnává cca 25 tisíc lidí a dosahuje tržeb v řádu jednotek miliard korun. Avšak jeho role je nezanedbatelná. Pravidelný pohyb a vhodná kompenzace pracovní zátěže je důležitá pro fyzické i duševní zdraví. A mít zdravé a dobře naladěné zaměstnance resp. občany je společným zájmem zaměstnavatelů i státu. Z pohledu kvality života i v ekonomickém kontextu.

Předem děkuji, že se budete naší žádostí zabývat a jsem připraven kdykoliv poskytnout další informace a kontakty na podporu včasné a relevantní realizace navrhovaných opatření.

S pozdravem

Ing. Marián Škripecký

 

Prosím vyplňte tento formulář, jestli souhlasíte a tato problematika se vás týká

Na této webové stránce uveřejníme pouze název vašeho zařízení

Děkujeme všem, kdo jste se k naší výzvě připojili, ať už vyplněním formuláře na této stránce nebo samostatnou výzvou. Čím více nás bude, tím větší máme šanci, že si nás vláda všimne a pomůže nám.

zde ke stažení výzva provozovatelů veřejných bazénů, wellness center, saunových provozů a jiných sportovních aktivit, zaslaná vládě 30. března.

zde k shlédnutí vystoupení prezidentky České komory fitness Jany Havrdové v České televizi 27. března.

zde k prohlédnutí Deklarace nejen fitness sektoru od České komory fitness

Výhody karty MultiSport

#

Spokojení a efektivní zaměstnanci

Karta nabízí aktivity, které mají reálný pozitivní dopad na zdraví a psychiku vašich zaměstnanců, takže se budou cítit lépe a budou i pracovně výkonnější.

#

Daňová výhodnost

Karta je daňově výhodná pro zaměstnavatele i zaměstnance. V porovnání se mzdami neplatí firma odvody a na straně zaměstnance je úspora nejen na pojištění, ale i na dani z příjmů.

#

Maximální jednoduchost

Spolupráce obnáší minimální administrativu a je bez závazků (smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc)./p>

#

Cílený benefit

S naší kartou máte jistotu, že ji použije přímo váš zaměstnanec a že bude využita na sportovní a relaxační aktivity, čímž podpoříte zdravý životní styl zaměstnanců.

Karta MultiSport v Česku a na Slovensku

Společně budujeme spokojenost zaměstnanců

My přinášíme jednu kartu s mnoha možnostmi pro pohyb a relaxaci.

Vy můžete motivovat své zaměstnance kartou MultiSport pod stromečkem.

Vaši zaměstnanci budou spokojenější a věnují vám nově nabitou energii.

Vybraní klienti

Vybraní partneři