MultiClub – svět dalších výhod a slev od MultiSportu

Podmínky členství v MultiClubu

Úvod

 1. MultiClub je organizován a spravován společností MultiSport Benefit, s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, IČO: 24715298.
 2. Do programu MultiClub se mohou zaregistrovat a stát se jeho členy pouze držitelé platné karty MultiSport.
 3. Cílem MultiClubu je nabídnout držitelům karty MultiSport nadstandardní výhody nad rámec běžných služeb.
 4. Níže uvedené podmínky stanovují práva a povinnosti účastníků MultiClubu, tj. společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., na straně jedné a držitele karty MultiSport registrovaného v MultiClub na straně druhé. Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.multisport.cz.
 5. Podmínky užívání karty MultiSport jsou k dispozici na internetových stránkách www.multisport.cz.

Definice

 1. „MultiClub” je program organizovaný a spravovaný společností MultiSport Benefit, s.r.o. a umožňuje získat držitelům platné karty MultiSport nadstandardní výhody nad rámec běžných služeb.
 2. „Karta MultiSport” je vystavená na jméno uživatele, je nepřenosná a je platná pouze po konkrétní dobu platnosti. Karta MultiSport má přidělený identifikační čárový kód.
 3. „Člen MultiClubu” je držitel karty MultiSport, který se úspěšně zaregistroval na internetových stránkách www.multisport.cz do programu MultiClub. Registrací do programu MultiClub dává uživatel souhlas s podmínkami programu MultiClub, se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.

Podmínky Programu MultiClub

 1. Registrace probíhá přes webové stránky www.multisport.cz. Zde je potřeba vyplnit registrační formulář v elektronické podobě (jméno, příjmení, číslo karty MultiSport, email, telefonní číslo), potvrdit souhlas se zasíláním novinek a zpracováním osobních údajů a odeslat. Registrace může být společností MultiSport Benefit, s.r.o. odmítnuta či zrušena, a to bez udání důvodů.
 2. Po úspěšné registraci budou členům MultiClubu pravidelně zasílány aktuální nabídky a informace formou elektronického newsletteru, a to ve frekvenci 1x měsíčně.
 3. U každé jednotlivé nabídky jsou vždy uvedené podmínky uplatnění a platnost nabídky.
 4. Z odebírání elektronického Newsletteru je možné se kdykoliv odhlásit (současně tím však zaniká členství v MultiClubu), a to na základě elektronického oznámení člena MultiClubu e-mailem na info@multisport.cz.
 5. MultiSport Benefit, s.r.o. si vyhrazuje právo MultiClub kdykoliv zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit pravidla a podmínky členství v MultiClubu. Změna či doplnění pravidel či zrušení MultiClubu je účinné ode dne jejich zveřejnění, a to na internetových stránkách www.multisport.cz.
 6. Členství v MultiClubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

 1. Vyplněním registračního formuláře člen MultiClubu uděluje souhlas s těmito pravidly a dále souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) správci osobních údajů, společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., (dále také „Správce“) se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, název společnosti, číslo karty MultiSport), a to  pro registrační, fakturační, reklamní a statistické účely a dále pro marketingové účely včetně přímého marketingu, tj. zejména k nabízení obchodu a služeb či jiného zasílání obchodních sdělení, nabídek a informací. Člen MultiClubu bude e-mailem informován o aktuálních nabídkách a o marketingových akcích společnosti MultiSport Benefit, s.r.o. v České republice.
 2. Člen MultiClubu si je vědom a souhlasí s tím, že MultiSport Benefit, s.r.o. může pověřit třetí osobu se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to v rozsahu tohoto souhlasu.
 3. Člen MultiClubu dále tímto souhlasí se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění.
 4. Jako subjekt údajů člen MultiClubu prohlašuje, že byl informován o svých právech podle Zákona, zejména o tom, že má právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů či zasíláním obchodních sdělení kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu: info@multisport.cz, anebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla Správce, že má právo přístupu k jeho osobním údajům, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů a dalších právech vyplývajících z § 11, 12 a 21 Zákona. Zároveň člen MultiClubu prohlašuje, že souhlas i poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě jeho vlastního rozhodnutí. Tento souhlas uděluje člen MultiClub na dobu určitou, a to po celou dobu členství v MultiClubu a dále po dobu čtyř let ode dne ukončení členství v takovém klubu.

Pro veškeré další informace týkající se MultiClubu, ochrany osobních údajů a jejich zpracování kontaktujte: MultiSport Benefit, s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, e-mail: info@multisport.cz.