Kontrola dokladu totožnosti je klíčová - Multisport

Kontrola dokladu totožnosti je klíčová

Benefit, který má ale svá pravidla. Pokusili jsme se odpovědět na otázku, proč je nutné kontrolovat s kartou MultiSport také doklad totožnosti, a to jak z pohledu zaměstnavatelů, tak provozovatelů sportovních zařízení.

Karta MultiSport je určitě příjemným benefitem, její využívání se ale musí řídit určitými pravidly. Výhoda, kterou poskytuje zaměstnavateli a zaměstnancům je jasná – díky pohybu a relaxaci si zaměstnanci udržují své zdraví, kompenzují stres nebo jednostranné fyzické zatížení, a díky tomu všemu jsou celkově spokojenější a v práci tak mohou podávat lepší výkony. Tím hlavním pravidlem je pak to, že ji zaměstnavatel může jako benefit zprostředkovat právě jen a pouze svým zaměstnancům. V drtivé většině případů firma zaměstnanci kartu platí, případně mu na ni alespoň přispívá.

Pro oblast fitness se jedná o pozitivní efekt, kdy do ní přicházejí peníze, které by jinak směřovaly jinam, do jiných benefitů. Zároveň s tím ale přichází i závazek. Zaměstnavatelé chtějí pochopitelně přispívat adresně právě svým zaměstnancům, a pokud tedy kartu využívá někdo, komu není určena, dochází ke zneužití tohoto příspěvku.

Z pohledu provozovatele klubu je dobré celou věc vnímat i z druhé strany, tedy že lidé, kteří kartu MultiSport nemají, jsou cílovou skupinou pro členství v jejich klubu. Nezodpovědný (nebo nepozorný) zaměstnanec tak může provozovnu připravit o peníze, které by z těchto členství plynuly.

Uživatelé MultiSportky jsou při převzetí karty vždy informováni, že po nich bude doklad vyžadován. Zároveň jsou o kontrolách informováni i jejich zaměstnavatelé. A v neposlední řadě je tato podmínka zakotvena v partnerské smlouvě.

Abychom zachovali funkční vztahy mezi MultiSportem, zaměstnavateli a partnery, budeme na dodržování tohoto pravidla častěji dohlížet.
Nová samolepka na recepčním pultu připomene povinnost prokázat se platným dokladem totožnosti. Zároveň toto pravidlo připomeneme i na svém Facebooku a informaci umístíme i do bulletinu pro koncové uživatele.